Από το 1970 αντιπροσωπεύουμε αποκλειστικώς τους γνωστότερους οίκους της παγκόσμιας υποδηματοποιϊας.

Αποτελέσματα 1 - 4 από 4

Σμυριδοταινίες

Γυαλόχαρτα σε ρολλό

Γυαλόχαρτα σε ρολλό Sia Ελβετίας

Κώνοι Γερμανίας

Κώνοι Γερμανίας Νο 50, 80, 85 και 90

Σκούφιες

Σκούφιες Γερμανίας, SIA και AWUKO

Σμυριδοταινίες Παντός Τύπου

Ιμάντες σε όλες τις διαστάσεις και επί παραγγελία

 Το έργο www.kallianioti.com συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Ε.Π. ΚτΠ